TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

Số điện thoại: 02963883363 - Email c3nguyenhuucanhcm@angiang.edu.vn
Địa chỉ: 1B Nguyễn Hữu Cảnh - Thị II - Thị Trấn Chợ Mới - Huyện Chợ Mới - An Giang